Merocenoza

Merocenoza je strukturalna enota ekosistema, ki obsega vrste, povezane z njegovim bolj ali manj značilnim delom.

Merocenoza je primer vrste, ki živi v iztrebkih kopitarjev na pašniku (koprofagi), vrste, ki je življenjsko povezana z listi nekaterih vrst rastlin. Merocenoza nima regulacijske sposobnosti.

ViriUredi

  • Slovar ekologije, DZS, Ljubljana, 1998.