Merilo je številčno razmerje, ki pove, koliko v naravni velikosti meri predmet ali prostor. Najpogosteje se merila uporabljajo pri zemljevidih in skicah. Merilo je ponavadi v legendi prikazano z razmerjem.

Zgled grafičnega merila

Primer: Na zemljevidu lahko srečamo merilo 1:1000. To razmerje bi predstavljalo 1000x pomanjšavo pokrajine prikazane na zemljevidu. Torej 1 meter na zemljevidu predstavlja 1000 metrov pokrajine.

Obstaja grafično ali linearno, številčno ali numerično ter opisno ali neposredno merilo.

Viri uredi

  • Kaj pomeni MERILO KARTE
  • Pomen besede Merilo