Merilo

Zgled grafičnega merila

Merilo je številčno razmerje, ki pove, koliko v naravni velikosti meri predmet ali prostor. Najpogosteje se merila uporabljajo pri zemljevidih in skicah. Merilo je v legendi prikazano z razmerjem, npr. 1 : 1000. Obstaja grafično in številčno merilo.