Mednarodno pravo je skupek pravil, norm in standardov, ki so splošno priznani kot zavezujoči med državami. Določa normativne smernice in skupni konceptualni okvir za države na številnih področjih, vključno z vojno, diplomacijo, gospodarskimi odnosi in človekovimi pravicami.