Mednarodna standardna klasifikacija poklicev

Mednarodna standardna klasifikacija poklicev (kratica ISCO za International Standard Classification of Occupations) je klasifikacija vseh poklicev, ki jo je izdala Mednarodna organizacija dela (ILO). Trenutno veljavna je klasifikacija ISCO-88, ki je že tretja zapovrstjo; nadomestila je ISO-66, prva pa se je imenovala ISO-58.

Poklici so razvrščeni glede na naloge in odgovornosti zaposlenega. Posamezne države izdelujejo na osnoci klasifikacije ISCO lastne klasifikacije poklicev, saj vsi poklici niso v vseh državah isti in prenosljivi. V Evropski uniji so izdelali lastno klasifikacijo ISCO-88 (COM), ki poklice razdeljuje na 10 glavnih poklicnih skupin, 28 poklicnih skupin, 116 poklicnih podskupin in 390 poklicnih vrst.

Zunanje povezaveUredi