Medalja za zasluge (Slovenija)

civilno odlikovanje Republike Slovenije

Medalja za zasluge se podeljuje za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike Slovenije. Medaljo za zasluge podeljuje predsednik ali predsednica Republike Slovenije državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim organizacijam.