Mežiško narečje ([1]mežiščina[2]) je narečje slovenskega jezika, ki spada v koroško narečno skupino. Govori se v trikotniku med Črno na Koroškem in Dravogradom. Najpomembnejši kraji na območju mežiškega narečja so Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. [3]

Viri uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Rigler, Jakob. 1986. Razprave o slovenskem jeziku. Ljubljana: Slovenska matica, p. 155.
  3. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 107.