Mater et magistra

Mater et Magistra je papeška okrožnica (enciklika), ki jo je napisal papež Janez XXIII. leta 1961.

V okrožnici je papež izpostavil vlogo, pomen, težave in prihodnost krščanstva znotraj splošnega družbenega vzpona.

Glej tudi Uredi