Maribor-jug

predel Maribora

Maribor-jug je naziv za obsežen projekt intenzivne stanovanjske gradnje v Mariboru na območju današnjih mestnih četrti Nova vas, Radvanje in Tabor.

Pogled s Pohorja na zgrajene soseske v sklopu projekta Maribor-jug

Usmerjanje razvoja mesta proti jugu je bilo eno izmed ključnih vprašanj v času po drugi svetovni vojni. Začetki projekta segajo v leto 1973, ko je Občina Maribor pri Urbanističnem inštitutu RS v sodelovanju z Zavodom za urbanizem Maribor naročila izdelavo projekta.[1] V letu 1977 je bil tako dokončno izdelan in kasneje sprejet urbanistični načrt za stanovanjski predel, ki so ga poimenovali Maribor-jug.[2] V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je mesto pričelo bolj intenzivno segati v prostor pod Pohorjem. Na to območje je bila poleg stanovanjske umeščena tudi cestna, energetska, komunalna in družbena infrastruktura.

Pri Maribor-jugu je bila ideja preizkusiti nova načela prostorske organizacije in nov oblikovalski pristop, katerega osnovna značilnost je bila zgoščena stanovanjska pozidava vzdolž uličnih potez.[3]

V obdobju gradnje so bile zgrajene številne blokovske soseske, kot npr. Nova vas I, Nova vas II, Borova vas, S-23 in druge.

Stanovanjska naselja so obdana s številnimi zelenimi in parkovnimi površinami, športno infrastrukturo, v neposredni bližini pa je tudi Pohorje, kar prebivalcem omogoča visoko kakovost bivanja.

Viri in literaturaUredi

  1. Pirkovič-Kocbek, Jelka (1982). Izgradnja sodobnega Maribora. Ljubljana: Partizanska knjiga. str. 40.
  2. "maribor-pohorje.si - Maribor v letnicah" (PDF). Pridobljeno dne 30.6.2015.
  3. Pirkovič-Kocbek, Jelka (1983). Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru. Kronika časopis za slovensko krajevno zgodovino št. 31. str. 202.