Mágična konstánta ali tudi mágična vsôta magičnega kvadrata je vsota števil v vsaki vrstici, stolpcu in (glavni) diagonali magičnega kvadrata. Magična konstanta spodaj prikazanega magičnega kvadrata je 15.

Izraz magična konstanta ali magična vsota je podobno povezan tudi z drugimi »magičnimi« figurami, kot so npr. magične zvezde, magične kocke ali magični teserakti, oziroma hiperkocke.

Normalni magični kvadrati

uredi

Če je magični kvadrat reda n normalen (vsebuje števila od 1 do n²), potem je magična konstanta odvisna le od vrednosti n. Njena vrednost je:

 

Ta obrazec je posledica obrazca za vsoto prvih n celih števil:

 

ki da za primer k = n² vrednost n²(n²+1)/2, kar je potem deljeno z n, ker obstaja n vrstic, katerih vsota je enaka.

Magične konstante normalnih magičnih kvadratov reda n = 3, 4, 5, … so (OEIS A006003):

15, 34, 65, 111, 175, 260, 369, 505, 671, 870, ….

Števila v vsaki vrstici, stolpcu ali diagonali normalnega magičnega kvadrata tvorijo magično vrsto.

Magične kocke

uredi

Podobno, če magična kocka vsebuje števila 1, 2, ..., n³, je njena magična konstanta (A027441):

 

Magični teserakti

uredi

V štirih razsežnostih magični teserakt vsebuje števila 1, 2, ..., n4, njegova magična konstanta je:

 

Magične hiperkocke

uredi

V splošnem vsebujejo magične hiperkocke razsežnosti k in reda n števila 1, 2, ..., nk, njihova magična konstanta pa je:

 

Magične zvezde

uredi

Magična konstanta normalne magične zvezde, ki vsebuje cela števila od 1 do 2n, na n točkah je:

 

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi