Lombardni kredit

Lombardni kredit je posojilo z zastavo vrednostnih papirjev. Ti papirji lahko pripadajo uporabniku kredita ali tretjemu, ki je v to privolil.[

[1] [2]