Loka je sanskrtski izraz, ki pomeni svet.

Loka je v hinduizmu raven zavesti in svetovno območje v vesolju, ki ga sestavljajo trije svetovi Triloke: podzemni svet (Patale, Narake), osrednji svet (Bhurloka) in nebo. Zadnja dva sestavljata ztgornji svet in sta razdeljena v sedem Lok:

Včasih prištevajo sem tudi Goloko. Prve tri Loke bodo ob koncu uničene, ostale pa so neminljive. [1]

  1. Leksikon mitologije, DZS, Ljubljana, 1997