Literarna teorija

(Preusmerjeno s strani Literarni teoretik)

Literarna teorija je veda, ki preučuje in razlaga pojavnost literature z vseh mogočih perspektiv, z uporabo metod literarne analize. Z vidika t. i. literarnih zvrsti oz. žanrov delimo literaturo na sledeče sklope:

Glavne panoge literarne teorije, po eni od sicer starejših delitev, so stilistika (študij sloga), metrika (raziskovanje meroslovja) in poetika (preučevanje oblik besedne umetnosti).

Viri uredi

  • Silva Trdina: Besedna umetnost, Ljubljana 1961