Linearna neodvisnost

Linearna neodvisnost v linearni algebri pomeni, da se nobenega vektorja iz množice W, ne da zapisati kot linearno kombinacijo drugih vektorjev iz W. Če se da enega od vektorjev izraziti z drugimi, pa govorimo o linearni odvisnosti.

Vektorji so po definiciji linearno neodvisni, če velja:

Primer: (1,0,0) in (0,1,0) v R3 sta neodvisna vektorja.