Linearna kombinacija

matematični pojem

Linearna kombinacija je matematični izraz, sestavljen iz množice izrazov z množenjem vsakega izraza s konstanto in seštevanjem rezultatov (npr. linearna kombinacija in je izraz v obliki + , kjer sta in konstanti). Koncept linearnih kombinacij je osrednjega pomena za linearno algebro in sorodna področja matematike.

Linearna kombinacija vektorjev

uredi

Vzamemo množico vektorjev  . Če vsakega od njih pomnožimo s skalarjem in potem vektorje seštejemo, dobimo vektor  , ki ga imenujemo linearna kombinacija dveh vektorjev.

 

Linearna kombinacija odvodov

uredi

Odvod linearne kombinacije funkcije je linearna kombinacija odvodov. Ta izhaja iz osnovnih operatorjev med limitami.