Levi-Civitajev simbol

Levi-Civitajev simbol ali tudi permutacijski simbol je določen z:

Predstavitev Levi-Civitajevega simbola

Simbol je vpeljal Tullio Levi-Civita. Zapišejo ga tudi kot (ijk). Uporablja se na mnogih matematičnih in fizikalnih področjih. V linearni algebri se lahko na primer vektorski produkt dveh vektorjev zapiše kot:

ali preprosteje:

Takšen zapis se lahko še poenostavi z Einsteinovim zapisom:

Tenzor katerega komponente so dane z Levi-Civitajevimi simboli (kovariantni tenzor ranga 3) se včasih imenuje permutacijski tenzor.

Vedno, kadar se med seboj zamenja dva indeksa, se spremeni znak. Tako velja:

Levi-Civitajev simbol se lahko posploši na višje razsežnosti:

Za definicijo sode in lihe permutacije glej soda permutacija ali grupa simetrij.

Simbol v tej zvezi je Kroneckerjeva delta. Med Levi-Civitajevim simbolom in Kroneckerjevo delta velja pomembna zveza:

Glej tudi

uredi