Lebdenje je položaj, v katerem na telo v kapljevini ali plinu ne delujejo zunanje sile. Telo lebdi, kadar je njegova (povprečna) gostota enaka gostoti kapljevine oz. plina. Sila teže na telo je v tem primeru po Arhimedovem zakonu enaka teži izpodrinjene količine tekočine ali plina.