Laboratorij

objekt, ki zagotavlja nadzorovane pogoje za izvajanje znanstvenih ali tehniških raziskav, poskusov in meritev

Laboratorij je prostor za znanstvene poskuse, zlasti naravoslovne, tehniške. V njem izdelujejo tudi kemijske preparate in ostale nevarne snovi.

Miza v laboratoriju

Zunanje povezave uredi