Kvaziimpuls

Kvaziimpuls je gibalni količini podoben vektor, ki je povezan z elektroni v kristalni mreži. To vrsto gibalne količine ne smemo zamenjati s klasično gibalno količino, ki je povezana z gibanjem mase. Najbolj pogosto je kvaziimpuls povezan s kvazidelci, ki se gibljejo v periodičnem polju kristalne mreže. Vsi atomi v kristalni mreži nihajo v različnih smereh, celoten kristal pa nima gibalne količine.

Kvaziimpuls je povezan z valovnim vektorjem

kjer je

Podobno kot običajna gibalna količina tudi kvaziimpuls kaže lastnost ohranjanja.