Kurator (latinsko curatorskrbnik, varuh), je pravni zastopnik, ki skrbi za pravice druge osebe ali določene ustanove.

V zvezi z izrazom kurator je tudi izraz kuratorij v pomenu kolektivni organ ali skrbniški odbor; nadzorni svet ali urad, ki skrbi za določeno stvar ali zadevo

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979