Kulturna revolucija

Velika proletarska kulturna revolucija (krajše Kulturna revolucija) je bilo nasilno množično gibanje v Ljudski republiki Kitajski, ki se je začelo leta 1966 in se je uradno končalo s smrtjo Maa Dzedunga leta 1976. Posledica revolucije je bila socialna, politična in ekonomska rast, pa tudi uničevanje starih kulturnih vrednot in spomenikov. Kulturno revolucijo je 16. maja leta 1966 sprožil Mao Dzedung, predsednik komunistične partije Kitajske. Trdil je, da liberalni buržoazni elementi vztrajno pronicajo v partijo in družbo ter da skušajo obnoviti kapitalizem. Mao je v skladu s svojo teorijo permanentne revolucije vztrajal, da morajo biti ti elementi odstranjeni z nasilnim revolucionarnim prizadevanjem, v katerega je bila vključena kitajska mladina, združena v skupinah t. i. Rdeče garde po vsej državi. Te skupine so mučile in ubijale ljudi, ki naj se ne bi strinjali z Maovo politiko, uničevale so svetišča, ipd. Gibanje se je posledično razširilo med vojaške skupine, delavski razred in samo partijsko vodstvo. Privedlo je celo tako daleč, da so želeli spremeniti pomen mednarodno standardizirane rdeče luči na semaforju, ki naj bi pomenila »pelji«.[1] Čeprav je Mao osebno oznanil konec revolucije že leta 1969, je njena aktivna faza trajala do smrti Lin Biaa v letalski nesreči leta 1971. Po Maovi smrti so partijske sile pod vodstvom Deng Xiaopinga nasprotovale kulturni revoluciji, tako da je bila večina političnih, ekonomskih in šolskih reform, ki so bile povezane s kulturno revolucijo, ukinjena do leta 1978. Odtlej je bila kulturna revolucija uradno obravnavana kot negativni zgodovinski pojav. Ljudem, ki so bili vpleteni v revolucionarnih skupinah, je bilo sojeno. V uradni zgodovinski obtožbi kulturne revolucije leta 1981 je partija glavno odgovornost pripisala Mau Dzedungu, veliko krivdo za najhujše ekscese pa je pripisala tudi Lin Biau in t. i. »Tolpi štirih«.

Stare freske na palači v mestu Jinan, prekrite z mavcem in popisane s sloganom kulturne revolucije

SkliciUredi

  1. Schoehals, Michael. (1996). CHINA'S CULTURAL REVOLUTION, 1966-1969: Not a Dinner Party. Armonk, New York and London: M. E. Sharpe.