Krona (valuta)

Za druge pomene glejte Krona (razločitev).

Krona je denarna enota v več državah:

Uporabljala se je tudi v nekaterih nekdanjih državah: