Kozmopolit (biogeografija)

Kozmopolit (grško κόσμος (kosmos) - svet + πολις (polis) - mesto, ljudje, meščanstvo) je v biogeografiji vrsta ali višja taksonomska kategorija (rod, družina, red itd.), katere predstavnike lahko v grobem najdemo po vsem svetu (kozmopolitska porazdelitev). Kadar gre za vrsto, kozmopolitska porazdelitev pomeni, da je organizem ekološko gledano generalist, sposoben preživeti v zelo raznolikih okoljih. Nasprotje od kozmopolita je endemit, to je organizem, ki je razširjen le na ozko definiranem območju.

Domači vrabec
Domači vrabec ima kozmopolitsko razširjenost tudi zaradi človekovega vpliva.
Zemljevid razširjenosti domačega vrabca
Zemljevid razširjenosti domačega vrabca:
    izvorno     vnešen

V praksi uporabljamo izraz v ožjem pomenu, saj noben organizem ali skupina organizmov ne more živeti v popolnoma vseh življenjskih okoljih. Tako je na primer sokol selec kozmopolit, kljub temu da ga ni v najbolj suhih in najbolj mrzlih predelih Zemlje.

Zaradi človeškega vpliva so v novejši zgodovini nekatere vrste postale kozmopolitske, bodisi neposredno na račun kultivacije (npr. žita), bodisi posredno s prevozom in vezanostjo na človekova prebivališča (npr. siva podgana). Slednjim pravimo tudi sinantropne vrste.

Glej tudi uredi