Kontinuum (teorija množic)

Kontinuum v teoriji množic pomeni realna števila ali pripadajoče kardinalno število, ki ga označujemo s .

Kardinalnost kontinuuma je kardinalnost premice z realnimi števili. Domneva kontinuuma trdi, da ni kardinalnosti, ki bi ležala med kardinalnostjo kontinuuma in naravnih števil, ki jo označujemo z .

Poenostavljeno lahko to povemo, da je kontinuum množica, ki ima toliko elementov, kot je vseh realnih števil v poljubnem intervalu. To je množica vseh realnih števil.

Zunanje povezave uredi