Konradov statut (češko Statuta Konrádova, latinsko Iura Conradi ali Iura ducis Ottonis) je najstarejši znani češki zakonik, ki ga je izdal vojvoda Konrad II. Oton okoli leta 1189 na dvornem zboru v Sadski. Zakonik je urejal položaj češke vojske, ji dajal številna gospodarska jamstva in veljal za vse češke dežele.

Konrádov statut je bil izdan v treh različicah[1] za tri regije: Znojmo, Brno in Břeclav. Za Břeclav je statut izdal fevdalni knez Oldřich, za Brno in Znojmo pa Otakar I. Přemysl. Znojmska različica je v različici iz leta 1222 ohranjena v prepisu iz 14. stoletja. Brnska in břeclavska različica sta ohranjeni v različici iz leta 1229 oziroma 1239.

Statut jo kompromis med monarhom in plemstvom, ki v določenih smereh krepi monarhovo oblast (sodstvo in uprava), v drugih pa se umika plemstvu (npr. večji delež v vladi). Nanj so vplivali kanonsko, rimsko in nemško pravo. Napisan je v latinščini.

Vsebina uredi

Statut je določil, da je premoženje podložnikov postalo dedno in s tem sprožil razvoj domačega fevdalnega prava. Dedna pravica je bila priznana tudi ženskam: če pokojni ni imel nobenega moškega dediča, so lahko dedovale njegove hčere, ne pa tudi njegova vdova. Nadalje je statut določal, da so sodne obravnave izključno v dopoldanskih urah in sodnik nikoli ne sme soditi sam. Po Konradovem statutu plemiču ni bilo mogoče soditi, lahko pa je zastopal svojega podložnika. Konradov statut je urejal tudi uporabo nekaterih preskušenj – z vodo, vročim železom in dvobojem. Za razliko od Břetislavovega dekreta je dovoljeval pivnice.

Tiskana izdaja uredi

  • JIREČEK, Hermenegild. Codex juris Bohemici. Svazek I. Praga, 1867.

Sklici uredi

  1. Karolina Adamová, Ladiskav Soukup. Prameny k dějinám práva v českých zemích, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., str. 27. ISBN 80-86898-04-0.

Viri uredi

  • ADAMOVÁ, Karolina, SOUKUP, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-04-0. str. 27-32.
  • BAKALA, Jaroslav. K výkladu prvního ustanovení Statut Konráda Oty. V Český stát na přelomu 12. a 13. století. Opava: Slezská univerzita; Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 1993. ISBN 80-901581-1-0. str. 9–15.
  • HORÁK, Petr. "K statutům Konráda Oty". Časopis Matice moravské 80 (1961): 267–280.
  • RAUSCHER, Rudolf. "Nejstarší moravský zákon". Časopis pro právní a státní vědu. 24 (1941): 115–124.
  • MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praga: Linde Praha, a.s., 1999.
  • VANĚČEK, Václav. "Glossy k tzv. Statutům Konrádovým". Sborník věd právních a státních 41 (1941): 105–159.