Kolidž

Visokošolska ustanova

Kolidž (tudi koledž, latinsko Collegium, angleško College) v angleškem in ameriškem okolju višja ali visoka šola.