Kodairova razsežnost

Kodairjeva razsežnost (oznaka κ(V)) je v algebrski geometriji merilo za velikost kanonskega kolobarja projektivne varietete .

Imenuje se po japonskem matematiku Kunihiku Kodairu (1915 – 1997).

DefinicijaUredi

Velikost kanonskega kolobarja   je osnovna varianta za  .

Kodairovo razsežnost lahko definiramo na naslednje načine:

  • to je razsežnost proj konstrukcije   (ta varieteta se imenuje kanonski model zaV)
  • to je razsežnost slike za n-kanonske preslikave za dovolj velike n
  • to je transcendenčna stopnja za R zmanjšana za 1 (t -1), kjer je t število algebrsko neodvisnih generatorjev, ki jih lahko najdemo
  • to je stopnja rasti kanonskega kolobarja

Zunanje povezaveUredi