Ko gre tvoja pot od tod


Ko gre tvoja pot od tod je zimzelena slovenska popevka. Besedilo je napisal Frane Milčinski - Ježek, uglasbil pa jo je Mojmir Sepe. Najbolj je znana v izvedbi Marjane Deržaj.

Besedilo pesmi:

Ko gre tvoja pot od tod, slovesa naj ne zmoti jok. V zadnji kupi vina naj ne bo pelina, le opoj močan.

Ko gre tvoja pot od tod, slovo naj bo objem dveh rok. Morda si kdaj na poti prideva naproti kot ljudje vsak dan.

Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste. Ko odroma človek z doma, že mu drug naproti gre.

Ko gre tvoja pot od tod, slovesa naj ne zmoti jok. Naj vse bo kakor prav je, voščiva nama zdravje si in lep spomin.

Ko gre tvoja pot od tod, slovo naj bo objem dveh rok. V zadnji kupi vina naj ne bo pelina, le opoj močan.