Kempo Arnis

Kempo Arnis je "The mother of all". Sestavljena je iz Ryukyu Kempo in Modern Arnis, ki sta civilni borilni veščini, namenjeni vsakemu človeku ne glede na starost.

Razlika med Kempo Arnisom ter ostalimi borilnimi veščinami, ki se trenirajo pri nas in po svetu je v njegovem namenu in osnovni filozofiji. Kempo Arnis namreč ni namenjen športni borbi in tekmovanju, ampak realni samoobrambi v vsaki situaciji, na vsakem mestu proti enemu ali več nasprotnikom z uporabo orožja ali brez. Za njegovo obvladovanje ni potrebna fizična moč in atletske sposobnosti, ampak spontanost in poznavanje človekovega telesa in psihologije. Zato se študija Kempo Arnisa lahko lotimo ob katerikoli starosti.

Kempo Arnis je tako prilagojen življenju in delu človeka v 21. stoletju. Vsebuje tako tradicionalne vrednote in izvedbene tehnike kot tudi prilagoditev le teh modernim načinom samoobrambe in športne borbe. Tradicionalne vrednote nam kažejo izvor iz katerega izhajamo in ga nato sistematično nadgradimo oz. prilagodimo modernim situacijam. S tem naši člani pridobijo neizčrpen vir znanja in vrednot, ki jim pomagajo tako pri borilnih veščinah kot tudi v vsakdanjem življenju. Borilne veščine, sploh pa Kempo Arnis, še zdaleč niso zgolj pretepanje na pol golih testosteronskih mladcev ampak pot in vodilo v vsakdanjem življenju. Te vrednote ne izhajajo zgolj iz fizičnega treninga ampak temeljne, tradicionalne vzhodnjaške filozofije in zahodnih moralnih vrednost, ki jih zagovarja organizacija KAF ter zgleda, ki ga dajejo vsi člani KAF.