Kemoavtotrofna bakterija

Kemoavtotrofne bakterije so bakterije, ki kot vir za svoje organske spojine izkoriščajo ogljikov dioksid. Njihov metabolizem poganja kemična energija, dobljena z oksidacijo:

Štejemo jih med primarne producente.

Delitev kemoavtotrofnih bakterij uredi

  • nitrifikacijske bakterijeNitrosomonas, Nitrobacter med procesom nitrifikacije amonijak oksidirajo v dušikovo kislino in nitrate.
  • žveplove bakterije – oksidirajo žveplovodik v žveplo ali druge anorganske žveplove spojine v sulfate. Pogosto se nahajajo v onesnaženih vodah, ker v njih potekajo procesi gnitja in se kopiči vodikov sulfid. Oksidacija poteka po reakciji 2H2S + O2 → 2H2O + 2S + energija, to pa vodi k odlaganju zrnc žvepla v celice. Žveplove bakterije, kot so Beggiata, Thiotrix, Thiobacilus idr., sodelujejo pri kroženju žvepla v naravi.
  • železove bakterijeCrenotrix, Leptotrix, Siderobacter idr. črpajo energijo iz oksidacije železovih spojin. Proces poteka ob navzočnosti kisika po reakciji 4FeCO3 + O2 +6H2O -> 4Fe(OH3) + 4CO2 + energija in omogoča izločanje železa v organizmu ali usedlinah na dnu.
  • vodikove bakterije – črpajo energijo iz oksidacije vodika.