Kategorija:Predloge za razumljivost

Razumljivost se nanaša na vsebino članka, ki naj bo bralcem logična, razumljiva in, ki prinaša uporabno znanjem. Za to, da bi bil članek razumljiv:

1 članek naj obravnava eno témo ali več tém, ki so med seboj logično povezane, drugače je članek razdrobljen
2 če se obravnava več tém, mora vsebovati tudi besedilo, ki téme povezuje med seboj, drugače je članek razdrobljen
3 način izražanja naj bo čim bolj enostaven in tekoč, in naj se ne oddaljuje od téme, and drugače je način izražanja neurejen
4 izrazi naj bodo kolikor je mogoče splošni, nedvoumni in razumljivi, uporabljeni izrazi, drugače jezik vsebuje preveč žargona
5 izgled članka na sledi dogovorjenim smernicam v Wikipediji, ker je to splošni "izgled",
6 in članek naj se spretno poveže, (ni v naprotju in naj se ne prekriva z drugimi članki), v veliko bazo podatkov imenovano Wikipedija. razumljivost/skladnost v večjem merilu

razumljivost ni v resnici ali preverljivosti, za to obstajajo druge predloge. Razumljivost je v jasnosti in logiki. Če informacij ni premalo ali preveč in je razlaga preprosta in jasna, potem je članek razumljiv!

Strani v kategoriji »Predloge za razumljivost«

Ta del kategorije vsebuje 6 naslednjih strani, od skupno 6.