Kategorija:Članki z možnim navzkrižjem interesov

Stran uvrstiš v to kategorijo s pomočjo predloge {{NAIN}}. Kategorija je del Kategorija:Članki vprašljive nepristranskosti.

Izberi članek iz te kategorije in ugotovi ali članek ustreza pravilu pomembnosti. Če ne ustreza, ga predlagaj za izbris preko postopkov za izbris člankov ali procesa hitrega brisanja. Če meniš, da je članek potrebno obdržati, preveri da ustreza zahtevam nepristranskosti. Ko si ustrezno popravil vsebino, odstrani označevalec {{NAIN}}.