Kapelnik je glasbenik, ki umetniško vodi, zlasti vojaški pihalni orkester.

Beseda kapelnik je nastala iz glagola kapela. Kapela, (novolatinsko capella iz cappa = ogrinjalo), je bil prvotno manjši prostor za bogoslužne obrede, lahko tudi cerkveno znamenje ali pa zbor cerkvenih (prvotno) pevcev, kasneje tudi glasbeni zbor.

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika. (1975). Knjiga 2. Ljubljana: DZS.