Kamniško-Bistriško polje

Kamniško-Bistriško polje je zelo gosto poseljeno, ima največ njivskih površin v Ljubljanski kotlini. Na sredi je prod, na rob pa ilovica. Regijo ločujejo od Kranjskega in Ljubljanskega polja gozdnati osamelci.

Pravimo ji tudi Bistriška ravan, Kamniško - Mengeško polje, Kamniško - Domžalsko polje (po dveh večjih naseljih).

VodovjeUredi

Kamniška Bistrica in Pšata sta reki. V preteklosti so ju izkoriščali kot vodno silo reke za obrtne obrate. Danes je ob reki razvita industrija.

IndustrijaUredi

  • Domžale imajo kemično, tekstilno in papirno industrijo.
  • Kamnik ima kovinsko, pohištveno in kemično industrijo.