Kamniško-Bistriško polje

Kamniško-Bistriško polje je zelo gosto poseljeno, ima največ njivskih površin v Ljubljanski kotlini. Na sredi je prod, na rob pa ilovica. Regijo ločujejo od Kranjskega in Ljubljanskega polja gozdnati osamelci.

Pravimo ji tudi Bistriška ravan, Kamniškobistriška ravan, Kamniško - Mengeško polje ali Kamniško - Domžalsko polje (po dveh večjih naseljih).

VodovjeUredi

Po polju teče reka Kamniška Bistrica ter nekoliko manjši reki, Pšata in Rača, ki se izlivata vanjo. V preteklosti so izkoriščali kot vodno silo teh rek za obrtne obrate. Danes je ob reki razvita industrija.

IndustrijaUredi

  • Domžale imajo kemično, tekstilno in papirno industrijo.
  • Kamnik ima kovinsko, pohištveno in kemično industrijo.