Kamniškobistriško polje

(Preusmerjeno s strani Kamniško-Bistriško polje)

Kamniškobistriško polje je zelo gosto poseljeno, ima največ njivskih površin v Ljubljanski kotlini. Na sredi je prod, na rob pa ilovica. Regijo ločujejo od Kranjskega in Ljubljanskega polja gozdnati osamelci.

Obdelane površine Kamniškobistriškega polja pri Topolah

Pravimo mu tudi Bistriška ravnina, Bistriška ravan, Kamniškobistriška ravan, Kamniško–Mengeško polje ali Kamniško–Domžalsko polje (po dveh večjih naseljih).

Vodovje

uredi

Po polju teče reka Kamniška Bistrica ter nekoliko manjši reki, Pšata in Rača, ki se izlivata vanjo. V preteklosti so izkoriščali kot vodno silo teh rek za obrtne obrate. Danes je ob reki razvita industrija.

Industrija

uredi
  • Domžale imajo kemično, tekstilno in papirno industrijo.
  • Kamnik ima kovinsko, pohištveno in kemično industrijo.