Odpre glavni meni
Reka Jordan, Galilejsko jezero in Mrtvo morje; satelitski posnetek
Reka Jordan
Oznaka reke Jordan
Za druge pomene glej Jordan (razločitev)

Jordan (hebrejsko: נהר הירדן [nehar ha-Jarden], arabsko: نهر الأردن [nahr al-Urdun]) je reka na Arabskem polotoku. Teče skozi Izrael, Palestino in Jordanijo. Jordan velja za eno od svetih rek in je skoraj 200-krat omenjen v Svetem pismu.

Jordan se začenja pri sotočju rek Hasbani, Banias in Dan blizu gorovja Hermon. V pvem delu svojega toka ima kar precejšen padec. Po 75 km priteče v manjše močvirnato jezero Hula, ki leži nekoliko pod nivojem morja. Od tam teče Jordan naprej do Galilejskega jezera. Od tam odteka naprej proti jugu in se izliva v Mrtvo morje. V tem delu ima precej manjši padec, zato pred izlivom v Mrtvo morje oblikuje meandre. Tam se tok reke Jordan zaključi, saj Mrtvo morje nima odtoka, ampak se prazni z izhlapevanjem.

Gospodarski pomenUredi

Reka Jordan je za okoliške dežele zelo pomemben vir vode, saj je okoliška pokrajina sicer v glavnem puščavska. Zaradi izkoriščanja vode iz Jordana in iz njegovih pritokov se je vnekaj desetletjih pretok vode v reki drastično zmanjšal (po nekaterih ocenah celo za 90%), kar se močno pozna v upadanju gladine Mrtvega morja. Zaradi tega Mrtvemu morju grozi izsušitev (glej članek Mrtvo morje).

Biblijski pomenUredi

Reka Jordan je omenjena približno 175-krat v Stari zavezi in okoli 15-krat v Novi zavezi.

Med bolj znanimi svetopisemskimi dogodki velja omeniti Jezusov krst, ki se je domnevno zgodil blizu kraja, kjer Jordan odteka iz Galilejskega jezera. Ta kraj je v današnjem času priljubljena turistična in romarska točka.