Jedka snov

snov, ki s kemijsko reakcijo poškoduje ali uniči druge snovi, s katerimi pride v stik

Jedke snovi ali jedčine (tudi korozivne snovi) so snovi, ki v stiku z biološkim materialom (na primer kožo, sluznico) povzročijo ireverzibilno poškodbo tkiva. Mednje spadajo na primer močne kisline in baze.[1]

Mednarodni piktogram za označevanje jedčin.

Delovanje Uredi

Delujejo predvsem na kožo, oči, sluznico v ustih, želodcu in na jeziku.

Ločevanje Uredi

Ločimo anorganske kisline, baze, jedke pline in še različne organske snovi.

Varnostni ukrepi in zahteve Uredi

  • z varovalnimi oblačili varujemo telo, roke, noge
  • z varovalnimi očali in obraznim ščitnikom varujemo oči in lice
  • z varovalnimi čevlji, rokavicami in uporabo še drugih varovalnih sredstev varujemo kožo, ki jo moramo stalno negovati
  • pri uporabi rokavic pazimo, da so rokavice cele, kajti jedke snovi delujejo v rokavicah podvojeno. Koža se s potenjem ovlaži, to pa olajša kasneje delovanje jedkih snovi. umazane rokavice snamemo tako, da nevarna snov iz rokavice ne pride na kožo. Pri delih z jedkimi parami moramo nositi dihalno zaščitna sredstva.

Preventivni ukrepi Uredi

Obnašanje v primeru poškodbe Uredi

Ob stiku kože z jedko snovjo je treba kožo takoj sprati z večjo količino vode. Takoj ob poškodbi sleči z jedko snovjo zamazana ali omočena oblačila.

Sklici Uredi

  1. Farmacevtski terminološki slovar, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.