Jedka snov

Jedke snovi (tudi korozivne) so snovi, ki ob dotiku s kožo, sluznico lahko povzročijo vnetje. Lahko tudi povzročijo vžig(so vnetljive) in so strupene.

DelovanjeUredi

Delujejo predvsem na kožo, oči, sluznico v ustih, želodcu in na jeziku.

LočevanjeUredi

Ločimo anorganske kisline, baze, jedke pline in še različne organske snovi.

Varnostni ukrepi in zahteveUredi

  • z varovalnimi oblačili varujemo telo, roke, noge
  • z varovalnimi očali in obraznim ščitnikom varujemo oči in lice
  • z varovalnimi čevlji, rokavicami in uporabo še drugih varovalnih sredstev varujemo kožo, ki jo moramo stalno negovati
  • pri uporabi rokavic pazimo, da so rokavice cele, kajti jedke snovi delujejo v rokavicah podvojeno. Koža se s potenjem ovlaži, to pa olajša kasneje delovanje jedkih snovi. umazane rokavice snamemo tako, da nevarna snov iz rokavice ne pride na kožo. Pri delih z jedkimi parami moramo nositi dihalno zaščitna sredstva.

Preventivni ukrepiUredi

Obnašanje v primeru poškodbeUredi

Ob stiku kože z jedko snovjo je treba kožo takoj sprati z večjo količino vode. Takoj ob poškodbi sleči z jedko snovjo zamazana ali omočena oblačila.