Izvirna pridobitev lastninske pravice

Izvirna pridobitev lastninske pravice] je pridobitev ne glede na voljo prejšnjega lastnika.

Na znanih stvareh uredi

Neoporočno oz. zakonito dedovanje uredi

Zakon uredi

določa pogoje pod katerim ugasne pravica prejšnjega lastnika in nastane pravica novega. Najbolj pogosto gre za priposestvovanje tj. daljšo dobroverno posest stvari. Premičnine se priposestvuje 3 leta, nepremičnine 10 let. Na zemljiščih se dejstvo posesti lahko razteza le na del tujega zemljišča.

Odločba državnega organa uredi

spori, pri katerih se ugotavlja nova meja. Teorija govori o gradnji čez mejo, kjer sodišče, če povrnitev v prejšnje stanje ni možna, tehta med določitvijo nove meje ali odmero primerne odškodnine

Na novih stvareh uredi

  • Okupacija - z okupacijopridobi lastnino na premičnini brez lastnika tisti, ki stvar vzame z namenom, da si jo prilasti
  • Najdba - najditelj premično stvar najde, o njej obvesti lastnika ali policijo. Ob neznatni vrednosti jo lahko ohrani, lastnina postane v letu dni od odkritja ali prijave predmeta policiji
    • Najdba zaklada - stvar večje vrednosti, skrita dalj časa zaradi česar ni več možno najti lastnika
  • Prirast - premičnina postane del nepremičnine
  • Spojitev - premičnine se tako spojijo, da postanejo sestavina enotne premičnine
  • Pomešanje - premičnine različnih lastnikov se tako pomešajo ali zlijejo, da jih ni več možno ločiti ali so z ločitvijo povezani nesorazmerni stroški
  • Izdelava nove premičnine - kdor iz materiala izdela novo premičnino
  • Ločitev plodov

Glej tudi uredi