Incidenca ali pojavnost je število novih dogodkov, predvsem novih primerov bolezni v določenem časovnem intervalu oziroma obdobju na določenem območju v določeni populaciji.[1]

Incidenca je delež ljudi z določenim znakom ali boleznijo, ki ga na novo najdemo v določeni populaciji v določenem obdobju (ko opravimo pregled – raziskavo), tj. prvič odkrita bolezen ali znak pri prej zdravih osebah. Navadno govorimo o letni pojavnosti, tj. številu novih primerov znaka ali bolezni v enem letu. Pojavnost nam torej pove, koliko novih primerov lahko pričakujemo v določenem obdobju v določeni populaciji.[2]

Za razliko od incidence se prevalenca (razširjenost) nanaša na število vseh bolnikov (starih in novih) z določeno boleznijo v kaki populaciji v času opazovanja (npr. na določen dan).

Značilnosti uredi

 • incidenca je skupno ime za mere, ki merijo pojavljanje novih primerov bolezni (incido in morbum lat. oboleti) v populaciji;
 • gre torej za nove primere pojava (bolezni) v populaciji posameznikov, ki so na začetku določenega časovnega intervala brez pojava, vendar pa so izpostavljeni tveganju za njegov nastanek;
 • s stalnim sledenjem incidence v zaporednih kratkih časovnih intervalih (eno leto) izražamo dinamiko opazovanega pojava v času, zaradi česar je osnovni kazalec dinamike pojava (naraščanje, upadanje, nespremenljivost).[3]

Delitve in pojmi uredi

Delitve uredi

Incidenco lahko po različnih kriterijih delimo na:

 • absolutno in relativno incidenco
 • kumulativno in parcialno incidenco
 • letno, mesečno (itd.) incidenco
 • posebne incidenčne mere (umrljivost).[3]

Pojmi uredi

Relativno incidenco lahko izražamo kot:

 • incidenčno tveganje
 • stopnjo (epidemiološko) incidence
 • incidenčne obete
 • gostoto incidence (incidenco “osebe-čas”, stopnjo incidence kot pravo stopnjo).

Izračun[4] uredi

 

 

Viri uredi

 1. http://lsm1.amebis.si/lsmeds/novPogoj.aspx?pPogoj=incidenca[mrtva povezava], Medicinski e-slovar, vpogled: 27. 2. 2012.
 2. Kersnik J., Nekaj statističnih pojmov v pomoč pri branju strokovne literature. doi:www.drmed.org/javne_datoteke/novice/.../11618-Statisticni-pojmi.do...
 3. 3,0 3,1 Zaletel-Kragelj L., Epidemiooške metode. doi:http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/a82c012abfc1cb5546604b4d1d2b7eaa.pdf
 4. Devetak, Andreja. Biomedicinska informatika, 5. vaja. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani.