Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

akademski, znanstveni in kulturni center za slovenski jezik

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (kratica ISJFR) je nacionalna ustanova za slovenistične jezikoslovne raziskave pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
OkrajšavaISJFR
Poimenovana poFran Ramovš
Kraj
Prvi vodja
Fran Ramovš

Kot Inštitut za slovenski jezik pri SAZU je bil jeseni leta 1945 ustanovljen za raziskave slovenskega jezika, za zbiranje slovenskega jezikovnega gradiva in za pripravljanje temeljnih del o slovenskem jeziku. Inštitutske naloge je določil Fran Ramovš, ki je bil do smrti leta 1952 prvi vodja inštituta. Od leta 1986 se inštitut imenuje po njem. Od leta 1982 je eden inštitutov ZRC SAZU.

Organizacijska sestava

uredi

Inštitut je razdeljen na šest oddelkov in jezikovnotehnološki razvojni center:

 • Oddelek za leksikologijo
 • Oddelek za dialektologijo
 • Oddelek za etimologijo in onomastiko
 • Oddelek za zgodovino slovenskega jezika
 • Oddelek za terminologijo
 • Oddelek za pravopis
 • Jezikovnotehnološki razvojni center (JetRCe)

Predstojniki

uredi

Pomembnejša dela

uredi
 • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar (1997, 2003)
 • Marjeta Humar idr.: Papirniški terminološki slovar (1996)
 • Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo (1999)
 • Planinski terminološki slovar (2002)
 • Gemološki terminološki slovar (2005)
 • Geografski terminološki slovar (2005)
 • Geološki terminološki slovar (2006)
 • Slovenski tehniški slovar (A – B) (2007)
 • Gledališki terminološki slovar (2007)
 • Čebelarski terminološki slovar (2008)
 • Jakob Rigler: Južnonotranjski govori (1963)
 • Ivan Tominec: Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar (1964)
 • Jakob Rigler: Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (2001)

Inštitut izdaja tudi reviji Jezikoslovni zapiski (od leta 1991) in Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies (od leta 1997) (to v sozaložništvu z Univerzo v Kansasu).

 • Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti [1], Ljubljana: SAZU, 1976. 79 – 152
 • Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 2: 1976 – 1985, Ljubljana: SAZU, 1988. 11 – 47
 • Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 3: 1986 – 1995, Ljubljana: Založba ZRC, 1998. 11 – 80

Zunanje povezave

uredi