Inštitut za fiziološko kemijo Medicinske fakultete v Ljubljani

Inštitut za fiziološko kemijo Medicinske fakultete v Ljubljani je bil raziskovalni inštitut, predhodnik današnjega Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Do združitve z Inštitutom za kemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in preimenovanja je prišlo leta 1970.