Idéntična fúnkcija (tudi idéntična preslikáva ali idéntična transformácija, kratko tudi identitéta) je matematična funkcija, ki preslika vsak element sam vase, tj. funkcija z enačbo: f(x)=x.

Identično funkcijo se po navadi označi fid ali tudi samo id, v teoriji linearnih operatorjev pa tudi I.

Identična funkcija je nevtralni element za kompozitum funkcij:

f o id = f
id o f = f

Glej tudi uredi