Hipolit (mitologija)

Hipolit je v grški mitologiji sin Tezeja in amazonske kraljice Antiope.

Upodobitev Hipolitove smrti

Ker je zavrnil svojo mačeho Fedro, ga je ta očrnila pri Tezeju, ki ga je nato ubil.