Hipoklorova kislina

Hipoklorova kislina (pravilneje klorova(I) kislina, formula HOCl) je kislina, ki je neobstojna, saj na svetlobi razpade na klor in vodo. Njene soli imenujemo klorati ali hipoklori.

Molekula hipoklorove kisline