Hidroelektrarna Prečna

Hidroelektrarna Prečna je bila mala hidroelektrarna, ki je začela delovati leta 1920. Postavljena je bila v bližini kraja Prečna pri Novem mestu na reki Temenici.

Elektrarna je leta 1949 prišla pod upravo takrat ustanovljenega podjetja Gorenjske elektrarne Kranj[1].

Elektrarna je imela potencialno energijo vodnega telesa 274 MWh, pretok reke na mestu elektrarne pa je bil 4 m³/s.[2] Zaradi dotrajanosti so Prečno 1. februarja 1972 zaprli in konzervirali, po temeljiti obnovi in rekonstrukciji pa so jo leta 1985 znova zagnali[3].

Leta 2009 je lastnik HE Prečna podjetje Elektro Ljubljana. V tem letu je elektrarna delovala z enim agregatom, katerega inštalirana moč je 130 kW. Pretok vode preko elektrarne je 4 m³/s, neto padec pa 5,3 m[4].

Reference

uredi