Grom (tudi grmenje) je hrup ozirom bobnenje, ki ga sproži strela zaradi zelo hitre razžaritve in razširitve zraka v bliskovem kanalu.

Wall cloud with lightning - NOAA - rotated.jpg

Če čas v sekundah, ki poteče od bliska do groma, delimo s 3, dobimo oddaljenost bliska v kilometrih.

ViriUredi