Gnitje je proces, pri katerem se organizmi razgradijo s pomočjo bakterij ali glivic. V proces so lahko vključene živali, rastline, hrana ali ljudje. Gnitje je pomemben proces za nadaljnji razvoj živih organizmov saj se tako reciklira materija, ki zavzema prostor. V patologiji in sodni medicini gnitje uvrščamo med pozne ali zanesljive mrliške spremembe.

Gnijoča breskev v obdobju šestih dni.
Mrliške spremembe
Mrliška bledica
Mrliška ohladitev
Mrliška okorelost
Mrliške lise
Sušenje trupla
Gnitje
Skeletizacija

Dejavniki, ki vplivajo na proces gnitja:

  • prisotnost vetra in vode pospešuje razpad organizmov,
  • višja je temperatura, hitreje poteka proces gnitja in obratno,
  • prisotnost kisika,
  • velikost organizma,
  • površina na kateri je organizem.

Gnitje poteka v več fazah:

  1. razpad celic
  2. napihnjenost
  3. trohnenje
  4. sedimentacija

Glej tudi uredi