Glagolski naklon je slovnična kategorija za izražanje odnosa govorečega do glagolskega dejanja oziroma stanja.

V slovenščini poznamo tri različne glagolske naklone:

  • Povedni naklon: sem spadajo trdilne, nikalne in vprašalne povedi. Povedni naklon izraža le ugotovitev, izraženo z glagolom (npr. Včeraj je mama skuhala večerjo ...)
  • Velelni naklon: sem spadajo povedi, ki izražajo ukaz ali prepoved (npr. Zapri vrata!, Poslušaj me! ...)
  • Pogojni naklon: sem spadajo povedi, ki vsebujejo umišljen dogodek ali domnevo. Tvorimo ga s členkom biti. Če je izpolnjen pogoj v povedi, se dejanje uresniči (Obiskal bi te, če bi imel čas.).

Z glagoli povemo, da se nekaj dogaja, uresničuje. Z njimi lahko dejanje zanikamo. Z glagoli lahko sprašujemo. Z njimi ukazujemo, velevamo, svetujemo, prepovedujemo (ne počni tega)... Z njimi povemo, pod katerim pogojem se kaj uresniči. Po glagolu se vprašamo, kaj kdo dela in kako, ter kaj se z njim dogaja.