Genska pištola

Genska pištola je naprava, s katero lahko v poskusne rastlinske ali živalske celice na enostaven način vnesemo novo genetsko informacijo. Deluje tako, da mikroskopske delce zlata prevlečemo z molekulami DNK (geni), ki jih želimo vstaviti v poskusne organizme, potem pa te delce s pomočjo bata, ki deluje na stisnjen plin (na primer helij) izstrelimo proti poskusnemu organizmu, kjer skozi celično membrano prodre v notranjost. Ker so delci, prevlečeni z DNK, zelo majhni, redko poškodujejo celice do take mere, da bi odmrle. V notranjosti se DNK sprosti z delcev in se lahko vključi v kromosome gostiteljske celice. Te nato začnejo proizvajati beljakovine, ki so zapisane na vstavljenih genih.

Sistem za biolistiko (»genska pištola«) Helios PDS 1000/He proizvajalca BioRad.

Genske pištole so po obliki nekoliko podobne pravim, le da so običajno iz plastike in precej večje ter priključene na vir stisnjenega plina. Laboratorijske izvedbe imajo obliko škatle, v katero postavimo poskusno rastlino ali žival, na zgornji strani pa je cev z batom in merilniki. Tudi v tem primeru je naprava priključena na prožilni plin.

Veda, ki se ukvarja s tovrstnim vnosom bioloških molekul v celice, se imenuje biolistika (podobno kot se balistika ukvarja s fiziko izstrelkov), način vnosa molekul z opisanimi napravami pa biolistični.