Generalni stanovi ali tudi splošni stanovi (francosko États généraux) je bila v Franciji starega režima zakonodajna skupščina vseh stanov kraljestva.

Otvoritev zadnjega zasedanja francoskih generalnih stanov v Versaillesu, 5. maj 1789