Gemologija je veda, ki se ukvarja z različnimi vrstami surovih in brušenih kamnov, ki jih uporabljajo za izdelovanje nakita in okrasnih predmetov ali pa jih zbirajo zbiralci.

Osnovni gemološki pojmi so:

Lastnosti plemenitih in okrasnih kamnov:

  • kemijske lastnosti,
  • fizikalne lastnosti,
  • optične lastnosti.

Obdelava plemenitih in okrasnih kamnov:

  • vrste in oblike brušenja,
  • postopki obdelave plemenitih kamnov (toplotne obdelave, obsevanje, obarvanje, podlaganje folij….).

Vrste surovih in brušenih kamnov uredi

Najpomembnejši plemeniti in okrasni kamni so:

Organski materiali – neminerali

  • živalski,
  • rastlinski,

Naravno in umetno steklo,