Funkcijska zvrst jezika

jezikovne različice glede na namen, za katere se uporabljajo

Funkcijske zvrsti jezika so jezikovne različice glede na namen, za katere se uporabljajo.[1]

V slovenskem jezikoslovju ločimo štiri funkcijske zvrsti:

  • praktičnosporazumevalno (uporabljajo se splošno znane besede, krajše povedi; npr. zasebna pisma, voščila, pogovori o vsakdanjih stvareh ...),
  • strokovno (značilna je uporaba strokovnih izrazov in zapletenih stavčnih struktur; npr. znanstveni članki),
    • praktičnostrokovni jezik,
    • poljudnoznanstveni jezik,
  • publicistično (npr. novice, reportaže v časopisih ali na televiziji),
  • umetnostno.

Funkcijske se imenujejo zato, ker ubesedujejo predmetnost različnih področij človekovega udejstvovanja.

Praktičnosporazumevalni jezik uporabljamo v navadnih pogovorih, obvestilih ter v preprostih opisih in pripovedovanjih. Strokovnih jezikov je več vrst. Poleg praktičnostrokovnega ločimo še znanstveni jezik, med njima pa je poljudnoznanstveni jezik.

Sklici uredi

  1. Žagar F. Slovenska slovnica za vsak dan. Celjska Mohorjeva družba, 2011.